Zarząd | Ceramika Bolesławiecka, Ceramika Wiza Bolesławiec, ceramika z Bolesławca
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU

Zarząd

      LIDIA JOP  Właściciel

 

Lidia Jop, córka Stanisława i Kazimiery ur. 01.05.1959. Ukończyła liceum Ogólnokształcące oraz dwie wyższe uczelnie: Uniwersytet Łódzki, wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek Wychowanie Muzyczne i Akademie Muzyczną we Wrocławiu, wydział Instrumentalny – Fortepian.

W roku 2000 Stanisław Wiza, właściciel zakładu ceramicznego w Parowej, założonego w roku 1963 zdecydował o przekształceniu zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do Zarządu spółki powołał swoją córkę Lidię oraz jej męża Waldemara Jop.

Nowi członkowie pełnili funkcje Vice Prezesów i byli odpowiedzialni za działy Marketing oraz Wzornictwo.

W roku 2006 Lidia Jop została powołana na funkcję Prezesa Spółki kierując nią do roku 2015. Po międzynarodowym kryzysie spółka zaczęła się piąć się w górę i obroty w przeciągu trzech lat wzrosły o 33%. W konsekwencji  w roku 2011 spółka otrzymała Wyróżnienie czasopisma Newsweek za wyraźny wzrost obrotów.

Naczelnym celem Lidii Jop była rozpoznawalność marki Wiza. Działania takie jak uczestnictwo w imprezach plenerowych, takich jak Jarmark Jagielloński w Lublinie, Targi Rękodzieła w Poznaniu sprzedaż produktów z okazji świętowania rocznic miast, takich jak Tallin w Estonii, Jarmark Dominikański w Gdańsku przynosiły nie tylko przychody finansowe, ale głównie pozwalały klientom zapoznać się z marką Wiza w kraju i zagranicą.

W międzyczasie spółka rozpoczęła współpracę z wieloma sklepami sieciowymi w Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Kanadzie. Ten obszar sprzedaży przyczynił się do znacznego wzrostu obrotów oraz rozponawalności marki Wiza na świecie.

W roku 2015 Lidia Jop zdecydowała o wyłączeniu się z działalności spółki. W jej miejsce postawiono Zarząd w trzyosobowym składzie, którego celem był dalszy rozwój sprzedaży oraz uruchomienie inwestycji rozbudowy zakładu o część potrzebną na zainstalowanie nowoczesnej windy towarowej.

Lidia Jop zdecydowała powrócić do spółki w roku 2019, a w roku 2020 rozpoczął się kolejny kryzys COVID 19, gdzie spółka zmuszona była zwolnić część załogi. Zarząd dwuosobowy w składzie, którego był p. Stanisława Zołna i Lidia Jop pozyskał wszystkie możliwe dotacje na utrzymanie miejsc pracy.

Od roku 2020 Prezesem spółki jest Lidia Jop. Jej naczelnym celem jest inwestycja w fotowoltaikę zmiana ogrzewania budynków spółki na ogrzewanie ekologiczne oraz zakup dwóch nowoczesnych pieców do wypału ceramiki.