CHAIRMEN OF THE MANAGEMENT BOARD | wiza-n3.interium.com.pl

CHAIRMEN OF THE MANAGEMENT BOARD


 

STANISŁAW WIZA, założyciel firmy, Pierwszy Prezes Zarządu Spółki.

Pełnił tą funkcję od lipca 2000 r. do kwietnia 2006 r. i od kwietnia 2015 r. do czerwca 2015 r.

 

 

LIDIA JOP

Pełniła funkcję Prezesa Zarządu od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2015 r.
 


 

FRANCISZEK BACHÓR

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu od czerwca 2015 r. do stycznia 2018 r.

 

 

 

 

STANISŁAW ŻOŁNA

Pełni funkcję Prezesa Zarządu od stycznia 2018 r.